Co jsou překlenovací úvěry a jak je využít

Překlenovací úvěr je úvěr, který slouží k překlenutí doby, než klient získá nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření. Má tak možnost získat finanční prostředky v případě potřeby rychle a vyřešit tak svou bytovou situaci. Na poskytnutí překlenovacího úvěru však není právní nárok. Klient musí pro poskytnutí splnit podmínky konkrétní spořitelny. Čím dál častější poskytování překlenovacích úvěrů v současné době dobře konkuruje produktu hypotečních bank – hypotečním úvěrům.

V případě, že se klient rozhodne požádat o úvěr ze stavebního spoření a nesplní některou z podmínek smlouvy (dobu spoření, nedosažení potřebné výše hodnotícího čísla nebo určitého procenta naspořené cílové částky), může mu být spořitelnou poskytnut tzv. překlenovací úvěr. V takovém případě však klient musí počítat s vyšší úrokovou sazbou než u klasického úvěru ze stavebního spoření. Navíc bude splácet úroky z překlenovacího úvěru (nikoli jeho jistinu) a také dále spořit, aby splnil stanovené podmínky a dosáhl tak v budoucnu na úvěr ze stavebního spoření. To znamená, že se úroky ani dlužná částka nezmenšují. Překlenovací úvěr se splatí až po získání klasického úvěru ze stavebního spoření. Teprve od té chvíle se začíná umořovat jistina dluhu a úroky se postupem času snižují.

Jaké jdou podmínky pro překlenovací úvěry

Podmínky poskytnuté při překlenovacím úvěru se u konkrétních institucí poměrně dost liší. Nabízí se různé úrokové sazby, doby splatnosti, někdy je podmínkou uzavření dalšího spoření atd. Úroková sazba se počítá vždy z celé části úvěru, tedy z cílové částky. Nezáleží tedy na tom, jakou částku máte naspořenou na stavebním spoření. Potřebujete-li např. 1 000 000 Kč a 600 000 Kč máte naspořeno na stavebním spoření, půjčujete si v podstatě pouze 400 000 Kč, avšak úrok se počítá z celé cílové částky, tzn. z 1 000 000 Kč. Výše úroku je kromě cílové částky závislá i na době, po kterou spoříte, na jakou dobu je úvěr sjednán, výši hodnoticího čísla, výši doby, za kterou dosáhnete na cílovou naspořenou částku a tím i na řádný úvěr ze stavebního spoření, na způsobu zajištění. Hodnoticí číslo stanovuje pořadí klienta, ve které čeká u dané spořitelny na úvěr. Jeho výše je dána výší naspořené částky, připsaných úroků, ale také variantou spoření (rychlá či pomalá).

Doba splatnosti

Doba splatnosti překlenovacích úvěrů může být různá, od 6 měsíců až do 30 let. Výše úroků se obvykle pohybuje mezi 3% do 8 %. Při čerpání překlenovacího úvěru se nicméně snažte vždy zkrátit dobu na minimum, protože překlenovací úvěr vyjde vždy dráž než klasický úvěr ze stavebního spoření. Vyšší akontací nebo vyššími či mimořádnými vklady na účet stavebního spoření se termínu překlopení z překlenovacího úvěru na stavební přiblížíte.

Čerpání překlenovacího úvěru může probíhat jednorázově nebo postupně, popřípadě zálohově (bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo dodavatele). Zpravidla je čerpání prováděno na základě předložených faktur. Zajištění úvěru závisí na výši a typu úvěru. Většinou stačí pouze ručitel, od určité výše však je třeba úvěr zajistit zástavním právem k nemovitosti.

Výhody překlenovacího úvěru:

  • úroky z překlenovacího úvěru lze odečíst od daňového základu
  • úvěr lze čerpat před splněním podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření
  • fixní úroková sazba po celou dobu splácení
  • možnost předčasného splacení bez sankcí

Nevýhody překlenovacího úvěru:

  • účelové použití na bytové potřeby
  • vyšší úrokové sazby
  • úroková sazby se vypočítává z celé cílové částky bez ohledu na naspořenou část

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *