Jaké náležitosti musí mít smlouva o půjčce?

Smlouva o půjčce
geralt / Pixabay

Občanský zákoník rozlišuje mezi půjčkou a zápůjčkou. Rozdíl je především v tom, že pokud z právního hlediska hovoříme o půjčce, je dlužník věřiteli půjčenou věc, částku aj. vrátit v takovém stavu, v jakém mu ji věřitel půjčil. A to bez navýšení i jiných poplatků.

Pokud tedy hovoříme o klasické finanční půjčce, kdy je dlužník dle podmínek povinen vrátit věřiteli jak původní část, tak i úroky či poplatek za zprostředkování. V tomto směru je tedy z právního hlediska finanční půjčka zápůjčkou. Běžně se však vyskytuje označení „zápůjčky“ půjčkou, a jak žadatelé, tak věřitelé počítají s tím, že při vrácení se půjčená částka navýší o předem stanovený poplatek.

Co všechno musí smlouva o půjčce obsahovat

V prvé řadě je nutné, aby byla smlouva o půjčce nazvána správně a to „smlouvou o zápůjčce“. Podle nového zákoníku od ledna 2014 je tak vyžadováno a tak žadatel může pozřít podezření, pokud je smlouva nazývána jinak.

Věřitel a dlužník již neexistují

Dalším bodem, který je potřeba u smlouvy o půjčce kontrolovat, je názvosloví konkrétních smluvních stran. Dříve bylo běžné ve smlouvě o půjčce nazývat toho, kdo půjčuje věřitelem, a osobu, jež si půjčuje dlužníkem, nicméně dnes to již neplatí a správná formulace je zapůjčitel a vydlužitel. První jmenovaný je ve smlouvě o půjčce osobou, která zápůjčku poskytuje a vydlužitel zas ten, který si finanční půjčku zprostředkoval.

Termíny

Mimo informace, které musí být vždy uvedeny ve smlouvě o půjčce, jako kontaktní údaje obou stran, a tak základní iniciály, je nezbytné uvést termíny vzniku půjčky, dobu splácení, ale i termín, do kdy konkrétně musí být vrácení půjčených peněz uskutečněno.

Další nezbytné údaje

Ve smlouvě o půjčce se také stanovuje, zda vydlužitel je oprávněn splatit půjčku dříve a zda ho v tomto případě nestihne finanční postih. Dále je nutno uvést důvody pro vznik půjčky, tedy účelná nebo bezúčelná a v prvním případě tak konkrétně rozepsat.

[quote]Důležitý je ve smlouvě o půjčce i údaj o místě, kdy bude docházet k pravidelným splátkám.[/quote]

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *