Real Estate Homeownership Homebuying  - VisionPics / Pixabay

Jaké výhody a nevýhody vám přináší americká hypotéka

Vzít si hypotéku bylo na území České republiky možné již v 18. století. Ačkoliv byl vývoj hypotečního bankovnictví po druhé světové válce na dlouhé roky násilně přerušen, v dnešní době již nikdo nemusí mít pocit, že by zde nabídka v této oblasti za světem nějak výrazněji zaostávala. Dokladem toho může být také úspěšné zavedení tzv. amerických hypoték na český trh. Tedy takového druhu hypotéky, u kterého banku nezajímá, na co půjčené peníze použijete.

Hypotéku si lidé spojují s financováním bydlení

Jde o takový typ úvěru, za který klient ručí nemovitostí, kterou má v osobním vlastnictví. Jeho výhodou oproti jiným formám úvěrů a půjček bylo zejména to, že umožňoval vypůjčit si vyšší částku než například u spotřebitelského úvěru, kterou navíc bylo možné splácet delší dobu a s nižším úrokem. Druhou stranou mince však bylo to, že takto získané peníze šlo využít jen na financování potřeb spojených s bydlením.

Od května 2004 však podle zákona neexistuje povinnost určovat účel, ke kterému se hypotéka užívá. Tato změna samozřejmě neznamená, že by klasické hypotéky z nabídky zmizely. Pokud se rozhodnete využít účelovou hypotéku (peníze jenom na bydlení), můžete očekávat nižší úrokovou sazbu, a také vám banka bude ochotná půjčit větší část odhadní ceny nemovitosti, kterou ručíte, než pokud se rozhodnete pro její americkou variantu.

Výhody americké hypotéky v praxi

Americká hypotéka se oproti tomu ukazuje jako výhodnější zejména ve srovnání se spotřebitelským úvěrem, který k ní má svou výší a délkou splácení nejblíže. Spotřebitelský úvěr je totiž ve srovnání s americkou hypotékou jednoduše drahý. Pomocí americké hypotéky si můžete zpravidla vypůjčit prostředky v řádu milionů (u některých bank až třeba 10 milionů), zatímco prostřednictvím spotřebitelského úvěru zpravidla jen do výše půl milionu korun.

Výše nabídnutého úvěru se zpravidla pohybuje kolem 70% odhadní ceny zastavené nemovitosti. Splácení úvěru z hypotéky je navíc možné rozložit do delšího období – nejčastěji až na 20 let, zatímco u spotřebitelského úvěru nejčastěji nanejvýš na 6 let. Můžete tak proto dosáhnout nižších splátek, které nebudou tolik zatěžovat rodinný rozpočet, nebo se naopak dostat k větší částce než u běžného úvěru.

Bez zástavy nemovitosti se neobejdeme

Daní za možnost vypůjčit si hodně peněz na dlouhou dobu je pochopitelně především to, že úvěr je zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Znamená to tedy, že pokud nejste schopni splácet tak, jak je ve smlouvě dohodnuto, o nemovitost přijdete. Kromě tohoto jednoduchého pravidla je však dobré znát i několik dalších věcí.

dům, rodina
Jaké výhody a nevýhody vám přináší americká hypotéka

Například to, že k nemovitosti, ke které má americkou hypotékou vzniknout zástavní právo, nemůže již mít zástavní právo někdo jiný. Výjimkou je zde pouze případ, kdy se nemovitostí ručí u stavební spořitelny, a ta s hypotékou souhlasí. Stejně tak není možné, aby s nemovitostí bylo spojeno věcné břemeno omezující její užívání, jako například právo na dožití rodičů.

Dále není možné vzít si americkou hypotéku pouze na část nemovitosti, jako je třeba polovina domu, která patří jednomu ze sourozenců. S rozestavěnou nemovitostí však již ručit můžeme. Je pouze nutné, aby měla dostavěné alespoň jedno nadzemní podlaží.

Podmínky pro schválení americké hypotéky

Jinou podmínkou schválení hypotéky může být to, aby si žadatel obstaral dalšího ručitele, který převezme závazek tehdy, kdy původní klient nebude schopný hypotéku řádně splácet. Poměrně běžný je také požadavek, aby v případě poškození pojištěné nemovitosti byly peníze vyplácené přímo bance. Stejně tak někdy banky vyžadují, aby žadatel o hypotéku uzavřel životní pojištění, u kterého výplata opět půjde na účet banky.

Pokud uvažujete o pořízení americké hypotéky, kromě výše řečeného je dobré znát také pár základních informací o tom, jak probíhá samotné její vyřízení.

Vzhledem k tomu, že je potřeba dostatečně právně ošetřit případnou zástavu nemovitosti, bude papírování spojené s hypotékou náročnější, než u běžného úvěru. Počítejte proto s tím, že kromě dvou dokladů totožnosti a dokladů o příjmech bude banka vyžadovat tzv. nabývací titul nemovitosti, úřední odhad její ceny, její pojištění a pochopitelně výpis z katastru nemovitostí.

Banku samozřejmě bude také zajímat jaké má žadatel jiné závazky, jako jsou pochopitelně ostatní půjčky, spoření, zda má nějaké nemovitosti v pronájmu a podobně. Požadavky bank se v tomto směru liší, a je proto vhodné se dopředu informovat, jaké dokumenty bude žadatel muset předložit.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *