Typy dlouhodobého povolení pro práci cizinců v ČR

Jste občanem třetí země (tj. cizinec mimo EU) a máte zájem dlouhodobě žít a legálně pracovat v České republice?

Hlodají ve vás však pochybnosti, že se třeba nepoperete s nezbytnou administrativou nebo prostě jen nevíte, kde s vyřizováním příslušných dokladů začít? Obavy z úředního šimla jsou zbytečné. Protože proces vyřízení povolení pro dlouhodobý pobyt cizinců nikdy nebyl snazší.

Díky úpravám v legislativě se zaměstnávání cizinců v ČR od r. 2014  zjednodušilo.  K práci a pobytu delšímu než  3 měsíce vám nyní bude stačit malá plastová karta s biometrickými prvky – zaměstnanecká karta.  Tato karta je novým typem dlouhodobého víza a slouží jako základní doklad pro dlouhodobý pobyt v ČR. Jestliže vás třeba policie požádá o doklady, musíte jí tuto kartu předložit.

Zaměstnanecká versus modrá karta

Zaměstnanecká karta je jednotný typ povolení, které vás opravňuje dlouhodobě pobývat na území ČR za účelem zaměstnání a vykonávat práci na pracovní pozici, pro kterou byla karta vydána. Jedná se o tzv. duální zaměstnaneckou kartu. Existuje totiž také karta „neduální“, která opravňuje pouze k pobytu na území ČR, ale nikoli k vykonávání práce.

Pokud ale budete v ČR pracovat déle než 3 měsíce, a to na pozici vyžadující odbornou kvalifikaci, je potřeba podat si žádost o modrou kartu.

Modrá karta je na rozdíl od standardní zaměstnanecké karty určena právě pro ty cizince z třetích zemí, kteří se uchází o pracovní místo, které vyžaduje vysokou odbornost. Uchazeč o modrou kartu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělaní, které trvalo aspoň tři roky.

Vyřízení karty

O zaměstnaneckou kartu i o modrou kartu si jednoduše požádáte buď na zastupitelském úřadu České republiky v zemi původu, nebo přímo v ČR a to na Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Žádost o kartu zde můžete podat v případě, že již pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů.

Co vše si  budete muset pro podání žádosti připravit? Trochu trpělivosti a několik dokumentů.

K žádosti o zaměstnaneckou kartu budete potřebovat:

 • Vyplněný formulář
 • 1 fotografie
 • Platný cestovní doklad (platnost musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou platnost karty)
 • Doklad o zajištění ubytování (nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování)
 • Pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí

Při žádosti o modrou kartu jsou náležitosti podobné:

 • Vyplněný formulář
 • 2 fotografie
 • Platný cestovní doklad (platnost musí nejméně o 90 dnů přesahovat předpokládanou platnost modré karty)
 • Doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • Doklady k prokázání vysoké kvalifikace požadované na zvolené pracovní místo. Jde o doklad o dosaženém vzdělání, který musí být nostrifikován ze strany MŠMT.
 • Pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku

Nostrifikace dosaženého vzdělání: je to nutnost?

Ano. Nostrifikace znamená, že vaše zahraniční vzdělání bude v České republice uznáno.  K tomu je nutné předložit úřadu originály nebo úředně ověřené kopie o vašem dosaženém vzdělání v zahraničí a dále úředně ověřený překlad těchto dokumentů do českého jazyka.

A co dál?

V obou případech buďte připraveni doložit i další doklady, o které vás může ministerstvo případně požádat. Např. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR nebo  lékařskou zprávu o tom, že netrpíte závažnou nemocí.

Úřad bude vaši žádost vyřizovat cca 2 měsíce. Maximálně do 60 dnů od podání žádosti na zastupitelském úřadu budete mít svou zaměstnaneckou nebo modrou kartu v ruce a můžete začít pracovat.

Oba typy karet se vydávají  na dobu, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, maximálně však  na dobu 2 let.

V obou případech můžete požádat o prodloužení platnosti karty a to opět na Ministerstvu vnitra České republiky. Mějte však na paměti, že Ministerstvo vnitra nemusí žádosti vyhovět a místo nové zaměstnanecké karty vám rovnou může udělit příkaz k vycestování.

Chcete si ušetřit čas a mít jistotu, že vše proběhne v pořádku? Pak se obraťte na pracovní agenturu IRS Czech,která se specializuje na získávání pracovníků z Ukrajiny.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *